‘Suyun Değeri’ Teması ile Dünya Su Günü

Sürdürülebilirlik | 82 Görüntülenme | 7 Dakika Okuma | 22 Mar 2021
Nüans Google Haberler Abone Ol

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü.

Temiz ve ulaşılabilir su sorununun giderek artmasına dikkat çekmek ve su kaynaklarının korunması konusunda somut adımlara teşvik etmek amacıyla 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart tarihi Dünya Su Günü olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu önemli gün, suyun ve gittikçe azalan su kaynaklarının hayati önemine vurgu yapmak ve kamuoyunda bir bilinç oluşturmak için her yıl 22 Mart tarihinde bir tema ile kutlanmaktadır. Bu yıl ise dünya su gününü “Suyun Değeri” teması ile kutluyoruz.

1993 yılında küresel ölçekte su sorununa dair farkındalık yaratmak için ilan edilmiş bir günden günümüze kadar nelerin değiştiğine bakarsak, 2021 yılında bu sorunların daha çarpıcı boyutları ile karşı karşıya olduğumuzu görebiliriz. Bir şeylerin iyileşmediğini hatta daha da kötüye gittiğini biliyoruz veya hiç olmazsa böyle önemli günlerde farkına varıyoruz. İşte bu yüzden dünya su günü, dünyada şenlik havasıyla değil daha çok çarpıcı gerçekleri konuştuğumuz, farkındalık yaratmaya çalıştığımız bir gün olarak kutlanıyor.

Her birimiz suyun yaşam için ne kadar önemli olduğunun farkındayız fakat bunu kendimize ne sıklıkla hatırlatıyoruz? Veya başka bir soru suyu sadece içtiğimiz su olarak mı görüyoruz? Gezegenin durumuna bakarsak eğer, suyun önemini hatırlama ve su tüketimimizi değerlendirme konusunda kötü bir noktadayız.

Suyu tüketmediğimiz tek bir gün bile yok, gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan her gün su tüketiyoruz. Uyanıyoruz duş alıyoruz, diş fırçalıyoruz, sifonu çekiyoruz… ve bu sadece gördüğümüz su. Pijamalarımızdaki ve çarşaflarımızdaki pamuğu suluyoruz, giydiğimiz pantolonu üretirken su harcıyoruz, içtiğimiz kahveyi yetiştirirken su kullanıyoruz, sütü veren ineği beslerken su harcıyoruz ve dahası, uzayıp giden bir liste var elimizde ve biz aslında su tüketiminin büyük bir kısmını farkında olmadan dolaylı yoldan harcıyoruz. Bir de bu devasa tüketimin yanı sıra biliyoruz ki su kaynaklarımız sınırlı, global çapta su kriziyle karşı karşıyayız ve su yoksunluğu çekeceğimizin sinyallerini artık net bir şekilde görüyoruz.

Dünyada Su Krizi

– Dünyada 2.4 Milyardan fazla insanın güvenilir ve temiz su hizmetlerine erişimi yok. (WHO 2017)

– Güvenli olmayan sudan, intihar ve savaş dahil tüm şiddet türlerinden insanlar ölüyor.

– Dünyada yaklaşık 4.2 Milyar insanın kanalizasyona erişimi yok. (WHO, UNICEF 2017)

– Sahra altı Afrika’da kadınlar ve kız çocukları su toplamak için yılda yaklaşık 40 milyar saat harcıyorlar.

– Suya erişimin zor olduğu bölgelerdeki hanelerde su taşıma görevi kadınlara ve kız çocuklarına veriliyor. Kadınlar ve kız çocukları bu krizden en ağır şekilde etkilenirken ayrıca çocuklar eğitim haklarından mahrum kalıyor.

– Güvenli olmayan su ve yetersiz sanitasyondan kaynaklanan ishalli hastalıklar, sıtma, AIDS ve kızamıktan kaynaklı hastalıklar sebebiyle özellikle 5 yaş altı çocuklar hayatını kaybediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından 2015 yılında kabul edilmiştir. 17 amaçtan oluşan bu eylem planı ile üye devletler 2030 yılına kadar tüm insanların, barış ve refahtan yararlanması gerektiğini, yoksulluğu sona erdirmeyi, gezegeni korumayı, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin dengelenmesi gerektiğini kabul ederler.

Amaçların 6. sırasında yer alan Temiz Su Ve Sanitasyon ile aşağıdaki ana hedeflere ulaşılması amaçlanır:

6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması,

6.2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi,

6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi,

6.4. 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlı su tedariğinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip insan sayısının önemli ölçüde azaltılması,

6.5. 2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi işbirliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetimi uygulanması,

6.6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi,

Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/temiz-su-ve-sanitasyon/

Su Tüketimini Azaltmak İçin Neler Yapabiliriz?

Doğrudan su kullanımını azaltmak, aslında hepimizin bildiği ve kontrolümüzün daha yüksek olduğu davranışlarla iyileştirilebilen maddeleri içermektedir. Örneğin duş süresini azaltarak gereksiz su tüketiminden kaçınmaya, bulaşık makinesi kullanmaktan musluk aparatlarına kadar gündelik yaşantımızda kolayca uygulayabileceğimiz şeylerdir. 

Bana kalırsa daha da önemli olan ve vurgulanması gereken kısım dolaylı yoldan tükettiğimiz sudur.

Öncelikle yukarıda bahsettiğim dolaylı yoldan harcanan suların, su tüketiminin büyük bir kısmına tekabül ettiğini hatırlayalım. Bu sular, tüketim alışkanlıklarımız ve beslenme düzenimiz ile doğrudan ilişkilidir. İhtiyaç fazlası aldığımız her ürünle ne yazık ki küresel su krizini tetiklemiş oluyoruz. Bunun yanı sıra öğünlerinde sıklıkla ete yer veren biriyseniz eğer, 1 kg kırmızı et için yaklaşık 15 bin 455 litre su harcandığını bilmeniz gerekir, yani beslenme düzeninde eti azaltmak veya tamamen çıkartmak da bireysel olarak yapılacak en önemli değişimlerden biridir.

Eğer daha önce hiç tüketim alışkanlıklarınızın su kullanımınıza etkisini duymadıysanız bu bahsettiklerim şaşırtıcı gelmiş olabilir. Şimdi sizi su ayak izinizi ölçmeye ve daha da şaşırmaya davet ediyorum. Tıklayınız.

Dünya su gününde iç sıkan istatistikleri görmek hiçbirimizi mutlu etmesede kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Bu sorumluluk bilinci ile suyun önemini önce kendimize hatırlatmak sonra çevremizden başlayarak farkındalık yaratmak ve bunu günden güne yaymalıyız. Bireysel değişimin yarattığı etki azımsanamaz bir gerçektir bu yüzden küresel amaçların aciliyetini anlayabilmek ve harekete geçmeliyiz. Yarına umutla bakabilmek için değişime bugünden başla!

Öneriler

25 Litre Belgeseli: 

Countdown to Day Zero: Cape Town’s Water Crisis:

Our Water Footprint | Breakthrough:

The life cycle of a t-shirt:

Kaynaklar: 1 2

Gözden Kaçırmayın

Sahneyi Evinize Taşıyacak 15 Tiyatro Oyunu
Sen Mutluluğun Resmini Yapabilir Misin Abidin?
Sürdürülebilir Yaşamın Önemli Bir Parçası: Sıfır Atık