Zeynep Dilruba Taşdemir

1 Yazı

Geçmiş Yazılar

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hızlandırmak: Değişim Dilde Başlar! Zeynep Dilruba Taşdemir

Gözden Kaçırmayın

Satınalma(ma) Hiyerarşisi: Sürdürülebilir Tüketim 101
Yeşil Binaları 6 Başlıkta İnceleme
İklim Krizinde Utancın Etkisi: Eco-Shaming Kavramı
Köyde Yaşayan Yönetmen: Ahmet Uluçay Sineması